Predaj spoluvlastníckeho podielu

Predaj spoluvlastníckeho podielu môže byť pre niektorých ľudí cestou k rýchlemu získaniu hotovosti z ich nehnuteľnosti. V tomto blogu sa zameriame na to, čo je spoluvlastnícky podiel, ako môže byť predaný a čo by mali kupujúci a predávajúci brať do úvahy.

Čo je spoluvlastnícky podiel?

Spoluvlastnícky podiel je podiel vlastníctva na nehnuteľnosti, ktorý má viac ako jeden vlastník. Napríklad, ak máte dom spolu s ďalšími dvoma osobami, každý z vás má 1/3 spoluvlastníckeho podielu. Každý spoluvlastník má právo používať a užívať nehnuteľnosť, ako aj na ňu pridávať a od nej odoberať – jej úžitky.  Každý spoluvlastník má aj právo predávať svoj spoluvlastnícky podiel.

 

Čo je predkupné právo?

Predkupné právo je právo vlastníka nehnuteľnosti alebo iného majetku prednostne odkúpiť taký majetok pred inými záujemcami, ak ho jeho súčasný majiteľ ponúkne na predaj. Predkupné právo môže byť stanovené zákonom, dohodou alebo ujednané v zmluve.

 

Ako môže byť predkupné právo uplatnené?

Uplatnenie predkupného práva závisí od spôsobu jeho vzniku. Ak je predkupné právo stanovené zákonom, je potrebné dodržať zákonné postupy. Ak je predkupné právo dohodnuté alebo ujednané v zmluve, je potrebné sa riadiť dohodnutými podmienkami.

Ak majú spoluvlastníci záujem o kúpu spoluvlastníckeho podielu, mali by si overiť, či majú predkupné právo a podmienky jeho uplatnenia. Ak majú predkupné právo a majú záujem o jeho uplatnenie, musia ponúknuť rovnaké podmienky ako potenciálny kupujúci. Predávajúci musí dať predkupujúcim príležitosť kúpiť nehnuteľnosť za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok ako potenciálnemu kupujúcemu.