Naše služby

Zakladáme si na rýchlej, serióznej a odbornej spolupráci.
Náš tím odborníkov Vám pomôže nájsť na mieru šité riešenia Vašich problémov.

Nesľubujeme Vám veci, ktoré nevieme splniť, ale vždy robíme všetko preto, aby bolo naše právne poradenstvo pre Vás prospešné.

Odkup zdedených nehnuteľností

Ak ste zdedili akúkoľvek nehnuteľnosť – byt, rodinný dom, pozemok či iný typ, sme tu pre Vás. Zbavíme Vás starostí, ušetríme množstvo času a vyriešime na kľúč:

  • odborné ocenenie
  • vypratanie nehnuteľností
  • možnosť poskytnutia zálohy na kúpnu cenu s následným priamym odkupom nehnuteľnosti našou spoločnosťou, bez potreby mnohých obhliadok, úprav a rekonštrukcíi
  • možný odkup i spoluvlastníckeho podielu
  • zabezpečenie mediácie pri vzťahoch viacerých dedičov slúžiacej k spokojnosti všetkých účastníkov
  • vždy využitie advokáta a notárskej úschovy pre 100% mieru vášho bezpečia.

 

Pomoc v riešení exekúcií nehnuteľností

Stojíme pri vás pri riešení akýchkoľvek exekúcii, najmä, i keď nie výlučne viaznucich na vašej nehnuteľnosti a hroziacej exekučnej dražbe.

Poznáme problematiku a pravidlá výkonu exekúcie, sme pripravení poskytnúť poradenstvo, zabezpečiť vyčíslenie záväzkov i vyplatiť dlžné čiastky na zastavenie exekúcii a mininimalizáciu odmien exekútorov.

S nami ušetríte financie, čas, starosti.

Zastupovanie pri dražbe nehnuteľnosti

Ak máte hroziacu dražbu bytu, domu resp. iného typu nehnuteľnosti, nič nie je stratené a hroziaca dražba automaticky neznamená  stratu strechy nad hlavou.

Vy sa určíte model, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám:

  • zastavenie dražby vyplatením navrhovateľa dražby a tým získanie času na stanovenie ďalšieho postupu;
  • pomoc a asistencia pri dohľade nad transparentnosťou dražobného konania, ktoré bude mať za následok maximalizáciu ceny dosiahnutej vydražením a zároveň dohľad a kontrola nákladov;

Zverte nám do rúk profesionálnu komunikáciu, písomnosti a všetky úkony smerujúce k vašej spokojnosti. Naši právnici s veľkou dávkou empatie prevezmú po spoločnom nastavení kompletnú agendu s veriteľmi, úradmi, dražobnou spoločnosťou.

Odkup zdedených nehnuteľností.

Výkup spoluvlastníckych podielov

Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje aj odkupu spoluvlastníckych podielov. V prípade ak máte záujem predať svoj podiel, ktorý môže byť i zaťažený, resp. máte nezhody s druhým spoluvlastníkom, pokúsime sa nájsť riešenie a maximalizovať vaše financie pri predaji – pri vystúpení z problému.

Nie je dôležité, aká je veľkosť vášho podielu. Informujte sa pre bližšie informácie. 

Oddĺženie nehnuteľností

Máme pre Vás riešenia v prípade, ak na vašej nehnuteľnosti – byte, rodinnom dome, pozemku viazne akýkoľvek dlh. Nevýhodný úver, exekúcia resp. akákoľvek ťarcha, ktorá obmedzuje klasický predaj nehnuteľnosti respektívnezaťažujeváš finančný rozpočet.

Či potrebujete dlhy vyplatiť, konsolidovať, resp. refinancovať – budeme spoločne hľadať najvhodnejší model riešenia situácie.

Ak sa rozhodnete predať zadĺženú nehnuteľnosť – samozrejme sme pripravení túto nehnuteľnosť priamo odkúpiť. Nie sme realitný sprostredkovateľ – jednáte priamo s vašim kupujúcim.

Služby pre investorov

Po úspešne zrealizovaných vlastných rezidenčných či komerčných realitných projektoch sme vstúpili i do externého financovania projektov tretích strán, kedy vo forme investora vieme nahradiť pozíciu banky. Túto pasívnu finančnú pozíciu joint-venture spolupráce samozrejme vieme nahradiť resp. doplniť i aktívnou účasťou na projektov vo forme sales/development/marketing spolupráce, sledovanie efektivity NSA/GBA, riadenie feasibility projektu, napĺnanie stratégie. 

Forma našej účasti a odmeny závisí od časovej, personálnej a finančnej angažovanosti, ktorá je predmetom spoločnej dohody. 

Našou podmienkou je vždy parciálna účasť partnerskej strany na spoločnom projekte - či už pri kúpe pozemkov, rezidenčnej výstavby, kúpe komerčnej nehnuteľnosti za účelom dlhodobého zotrvania resp.inej investičnej príležitosti.

....

Kontaktujte nás,
nájdeme riešenie!

+421 917 366 074 Napíšte nám

Prečo zveriť odkup zdenenej nehnuteľnosti nám?

Súčasťou našej spoločnosti je tím – znalec, architekt, grafik a partia overených majstrov na rekonštrukcie nehnuteľností, ktorí nám pomáhajú pri vytvorení zisku. Náš zisk sa tvorí touto predmetnou rekonštrukciou, často i dispozičnou zmenou, ktorá umožní budúcim záujemcom čerpať vyšší hypotekárny úver na už hotovú nehnuteľnosti pripravenú na nasťahovanie.

Tento model vznikol zo skúseností našich klientov, ktorí pri čerpaní úveru na nehnuteľnosť v pôvodnom stave nemajú zvyšné financie na následnú rekonštrukciu.

My nehnuteľnosť kúpime, zrekonštruujeme, upravíme a následne predávame.

Kontaktujte nás pre nezáväznú ponuku a ocenenie! aj pre potencionálnych dedičov.

Máte záujem o nezáväznú ponuku?