Naše služby

Zakladáme si na rýchlej, serióznej a odbornej spolupráci.
Náš tím odborníkov Vám pomôže nájsť na mieru šité riešenia
Vašich problémov.

Nesľubujeme Vám veci, ktoré nevieme splniť, ale vždy robíme všetko preto, aby bolo naše právne poradenstvo pre Vás prospešné.

Kúpime Vašu nehnuteľnosť v rámci celého Slovenska! 

V hotovosti, do 48 hodín vieme Vašu nehnuteľnosť odkúpiť v rámci celého územia Slovenska. Pre Vás jedinečná výhoda, nakoľko disponujeme zastúpeniami po všetkých regiónoch. Máme skúsenosti, znalosti trhu, lokality.

Pri kúpe nehnuteľnosti našou spoločnosťou je nastavený individuálny systém predaja, autorizovaný advokátom, ktorý zohľadňuje Vaše potreby – sťahovania resp. stanoveného užívania nehnuteľnosti.

S nami sa zbavíte zbytočných obhliadok, ušetríte čas a starosti s vyjednávaním, neistým klientami. Nehnuteľnosti kúpime v stave, v akom sa nachádzajú, čo znamená, že nemusíte maľovať, opravovať, upratovať.

 

Oddĺženie nehnuteľností

Máme pre Vás riešenia v prípade, ak na vašej nehnuteľnosti – byte, rodinnom dome, pozemku viazne akýkoľvek dlh. Nevýhodný úver, exekúcia resp. akákoľvek ťarcha, ktorá obmedzuje klasický predaj nehnuteľnosti respektívnezaťažujeváš finančný rozpočet.

Či potrebujete dlhy vyplatiť, konsolidovať, resp. refinancovať – budeme spoločne hľadať najvhodnejší model riešenia situácie.

Ak sa rozhodnete predať zadĺženú nehnuteľnosť – samozrejme sme pripravení túto nehnuteľnosť priamo odkúpiť. Nie sme realitný sprostredkovateľ – jednáte priamo s vašim kupujúcim.

Pomoc v riešení exekúcií nehnuteľností

Stojíme pri vás pri riešení akýchkoľvek exekúcii, najmä, i keď nie výlučne viaznucich na vašej nehnuteľnosti a hroziacej exekučnej dražbe.

Poznáme problematiku a pravidlá výkonu exekúcie, sme pripravení poskytnúť poradenstvo, zabezpečiť vyčíslenie záväzkov i vyplatiť dlžné čiastky na zastavenie exekúcii a mininimalizáciu odmien exekútorov.

S nami ušetríte financie, čas, starosti.

Služby pre investorov

Po úspešne zrealizovaných vlastných rezidenčných či komerčných realitných projektoch sme vstúpili i do externého financovania projektov tretích strán, kedy vo forme investora vieme nahradiť pozíciu banky. Túto pasívnu finančnú pozíciu joint-venture spolupráce samozrejme vieme nahradiť resp. doplniť i aktívnou účasťou na projektov vo forme sales/development/marketing spolupráce, sledovanie efektivity NSA/GBA, riadenie feasibility projektu, napĺnanie stratégie. 

Forma našej účasti a odmeny závisí od časovej, personálnej a finančnej angažovanosti, ktorá je predmetom spoločnej dohody. 

Našou podmienkou je vždy parciálna účasť partnerskej strany na spoločnom projekte - či už pri kúpe pozemkov, rezidenčnej výstavby, kúpe komerčnej nehnuteľnosti za účelom dlhodobého zotrvania resp.inej investičnej príležitosti.

....

Výkup spoluvlastníckych podielov

Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje aj odkupu spoluvlastníckych podielov. V prípade ak máte záujem predať svoj podiel, ktorý môže byť i zaťažený, resp. máte nezhody s druhým spoluvlastníkom, pokúsime sa nájsť riešenie a maximalizovať vaše financie pri predaji – pri vystúpení z problému.

Nie je dôležité, aká je veľkosť vášho podielu. Informujte sa pre bližšie informácie. 

Zastupovanie pri dražbe nehnuteľnosti

Ak máte hroziacu dražbu bytu, domu resp. iného typu nehnuteľnosti, nič nie je stratené a hroziaca dražba automaticky neznamená  stratu strechy nad hlavou.

Vy sa určíte model, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám:

  • zastavenie dražby vyplatením navrhovateľa dražby a tým získanie času na stanovenie ďalšieho postupu;
  • pomoc a asistencia pri dohľade nad transparentnosťou dražobného konania, ktoré bude mať za následok maximalizáciu ceny dosiahnutej vydražením a zároveň dohľad a kontrola nákladov;

Zverte nám do rúk profesionálnu komunikáciu, písomnosti a všetky úkony smerujúce k vašej spokojnosti. Naši právnici s veľkou dávkou empatie prevezmú po spoločnom nastavení kompletnú agendu s veriteľmi, úradmi, dražobnou spoločnosťou.

Kontaktujte nás,
nájdeme riešenie!

+421 917 366 074 Napíšte nám